Finim & Partners is actief op twee fronten, te weten:

Vastgoedbeleggingen
Finim & Partners heeft daarbij een adviserende en bemiddelende rol met als doelstelling het strategisch inkopen van beleggingsvastgoed. Voor de aangekochte objecten zal Finim & Partners een beleggingsfonds oprichten en het gehele proces van aankoop, funding & financiering alsmede inrichting beheer verzorgen.

Interimmanagement
Finim & Partners heeft als doelstelling om u als opdrachtgever zo goed en zo snel mogelijk te helpen bij het invullen van tijdelijke financiГĞle en administratieve functies. U kunt hierbij denken aan projecten waarvoor u geen vaste medewerkers wilt aannemen, of de periode overbruggen van werving & selectie of ziekte en zwangerschapsverlof. Finim & Partners is primair actief in de discipline Finance & Control.

Bert Derksen
Door zijn RA en RC-achtergrond en inmiddels ruim 20 jaar ervaring is hij in de zakelijke dienstverlening een goede gesprekspartner voor zijn relaties. Bert voert naast zijn bemiddelende rol ook zelf adviesopdrachten uit, met name op het gebied van organisatieontwikkeling, herstructurering van bedrijven en het professionaliseren van de financiele functie.