Voorafgaand aan de opdracht zullen we in een verkennend gesprek met de potentiële opdrachtgever een probleemanalyse en concept opdrachtinhoud opstellen. Op basis van deze stukken wordt de match gemaakt met de interim-manager die de opdracht kan gaan uitvoeren. Naast de inhoudelijke component van de opdracht zullen we daarbij ook in belangrijke mate aandacht besteden aan de persoonlijke component: past de interimmanager bij de organisatie en de opdrachtgever. Pas als ook op dit persoonlijke vlak de match aanwezig is zal de opdracht succesvol kunnen worden uitgevoerd is onze overtuiging!

Voor de invulling kunnen we putten uit ons omvangrijke bestand aan ervaren interimmanagers. Dit zijn allemaal interimmanagers op minimaal HBO niveau die na een uitgebreide screening in ons bestand zijn opgenomen en waar we veelal al meerdere malen mee hebben samengewerkt. Op basis van deze matching worden een of meerdere kandidaten bij de klant voorgesteld. Deze gesprekken geven tevens de mogelijkheid om de opdrachtinhoud verder te completeren.

Mocht dit tot een interim-opdracht leiden dan zullen wij zelf gedurende de gehele opdracht een intensief contact houden met de interimmanager.

Van de interimmanager wordt verlangd dat er in de eerste periode van de opdracht een plan van aanpak wordt opgesteld, dat in de eerste voortgangsbespreking wordt besproken. Tevens zal voor de volgende besprekingen door hem/haar een voortgangsrapportage worden aangeleverd en wordt er bij de afronding van de opdracht een eindrapportage verstrekt.

Voor de opdrachtgever zijn we uiteraard zelf het vaste aanspreekpunt. Afhankelijk van de aard van de opdracht zullen we in meer of mindere mate bij de opdracht zijn betrokken.